เที่ยวฟาร์มแกะสไตล์ยุโรป (Swiss Sheep Farm Pattaya)Swiss Sheep Farm Pattaya
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/swisssheepfarmpattaya/